De gunstige regeling om te salderen blijft voorlopig bestaan. Het wetsvoorstel om de regeling vanaf 2025 stapsgewijs af te bouwen krijgt géén meerderheid in de Eerste Kamer, de twee grootste fracties BBB en GroenLinks-PvdA, laten weten tegen te stemmen. De salderingsregeling houdt in dat extra opgewekte stroom van zonnepanelen terug kan worden geleverd aan het elektriciteitsnet, de opbrengsten hiervan worden verrekend met de stroom dat een huishouden verbruikt.

Concreet betekent het in stand houden van de salderingsregeling, dat mensen die over zonnepanelen beschikken, de investering terugverdienen binnen de voorgespiegelde tijd. Vaak is dit 7 jaar of minder. Door het in stand houden van de salderingsregeling, zal er een gat van 2,8 miljard ontstaan in de begroting van het kabinet. Hier moet een alternatieve dekking voor worden gezocht.

Redenen waarom de salderingsregeling blijft bestaan

De politieke partijen die tegen het wetsvoorstel voor het afbouwen van de salderingsregeling hebben gestemd, laten weten dat zonder de salderingsregeling, zonnepanelen buiten bereik komen van mensen die minder te besteden hebben. Bij de groep mensen die minder te besteden hebben, zijn zonnepanelen op dit moment wel nog te betalen en rendabel. Bij deze groep komt de aanschaf van zonnepanelen net op stoom en dat is iets wat de politiek wil doorzetten. De energietransitie is iets wat we met zijn allen moeten bereiken uiteindelijk, en dat kan het beste met duurzame stroomopties, zoals zonnepanelen.

Bezwaren huidige salderingsregeling

De regeling blijft een nadeel voor huiseigenaren die geen zonnepanelen hebben. Hoewel zij geen zonnepanelen hebben, betalen ze er wel voor. Ook energiebedrijven maken bezwaar op de huidige regeling, omdat zij aangeven kosten te maken door de salderingsregeling. Daarnaast is een van de belangrijkste bezwaren van de regeling dat het stroomnet de groei van elektriciteit niet goed aankan. De huidige regeling stimuleert mensen namelijk om stroom terug te leveren en draagt daardoor bij aan het volle stroomnet. Tegenstanders zeggen ook dat het beter is als mensen hun zelfopgewerkte stroom binnen hun eigen huis gaan gebruiken, bijvoorbeeld door een thuisbatterij, en niet terug leveren aan het net.

Tegenstanders afschaffing

Tegenstanders van de afschaffing, bijvoorbeeld de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis, vinden dat de huidige regeling pas afgeschaft moet worden, als eerst een goed alternatief is bedacht. Tegenstanders vragen zich ook af of het voor verhuurders wel interessant blijft om zonnepanelen op woningen te leggen, als de salderingsregeling is afgeschaft.

De salderingsregeling zal uiteindelijk worden stopgezet, in onz buurlanden Duitsland en België is dit al lang gebeurd. Desondanks blijft investeren in zonnepanelen een verstandige keuze. Dankzij de salderingsregeling is het momenteel echter bijzonder voordelig om in Nederland zonnepanelen te laten installeren. Ken je nog mensen die deze kans niet hebben benut? Wij bij Sollo helpen graag!