In Nederland kwam de afgelopen periode meer dan de helft van alle gebruikte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dat is voor het eerst, blijkt uit cijfers van de website Energieopwek.nl, een samenwerkingsverband van onder meer Tennet, de Gasunie en Netbeheer Nederland.

54 procent

Bijna 54 procent van de gebruikte elektriciteit in week van 4 april was afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Zo kwam 11 procent uit zonne-energie, 31 procent uit windmolens en bijna 10 procent uit biomassa. Ter vergelijking: vorig jaar kwam in de topweek 46 procent van de gebruikte elektriciteit uit duurzame bronnen.

Verklaring

Het record valt volgens deskundigen goed te verklaren. Aan de ene kant wordt er steeds meer gebruikgemaakt van duurzame bronnen, bijvoorbeeld doordat extra windmolens bij komen en steeds meer huishoudens zonnepanelen aanschaffen. Wat ook meespeelt in dit record is dat het in de maand april constant goed weer was. De zon scheen veel en er stond redelijk wat wind. Daarbij helpt het dat het nog niet erg warm is. Hoe warmer het wordt, hoe meer het rendement van zonnepanelen terugloopt.

Onderzoek

In 2020 werd bijvoorbeeld het windpark Borssele in gebruik genomen, waardoor het vermogen van windparken op zee meer dan verdubbelde ten opzichte van het jaar ervoor.

Ook de totale stroomopbrengst van zonnepanelen blijft jaar na jaar sterk groeien, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit de meeste recente cijfers van het CBS blijkt bijvoorbeeld dat het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen van 2019 op 2020 verdubbelde. Het is echter goed mogelijk dat het nieuwe record de komende tijd alweer sneuvelt. Tot 21 juni – de langste dag van het jaar – neemt het aantal dagelijkse zonuren namelijk nog toe.