Verduurzamen te duur?

Uit onderzoek door de Nederlandsche bank is gebleken dat veel Nederlanders met een koopwoning niet genoeg spaargeld hebben om hun huis te verduurzamen. Vaak is het ook lastig om het geld hiervoor te lenen. Woningeigenaren die wel voldoende middelen hebben om te verduurzamen worden hiertoe weinig geprikkeld. De reden hiervoor is dat te weinig mensen worden ingelicht over de verduurzaming van hun huis.

4,3 miljoen huiseigenaren

De Nederlandsche Bank (DNB) is een onderzoek gestart om te kijken of 4,3 miljoen huiseigenaren het zich kunnen veroorloven om hun huis te verduurzamen. Ongeveer de helft van de huizenbezitters heeft genoeg spaargeld voor de verduurzaming. 30% van de huizenbezitters heeft het benodigde geld niet op de spaarrekening staan, maar zij kunnen wel de hypotheek van hun huis verhogen. De resultaten worden bevestigd door resultaten uit de DNB Household Survey, waaruit blijkt dat meer dan 30% van de huiseigenaren nooit overweegt om de eigen woning te verduurzamen en minder dan 20% van de huiseigenaars bereid is meer dan €12.500 te investeren in verduurzaming van hun woning.

1 op de 5 huiseigenaren komt volgens DNB op langere termijn in de problemen als er duidelijke regels komen voor de energietransitie. Zij hebben niet voldoende spaargeld om te investeren in de verduurzaming van hun huis en hebben dus ook niet genoeg ruimte om het geld te lenen. Dat probleem wordt maar voor een klein deel opgelost met bestaande maatregelen en subsidies. Vooral jongere huishoudens met de laagste inkomens zijn vaak niet in staat om de verduurzaming te financieren. Daarom moet de overheid aanvullende maatregelen nemen, specifiek gericht op deze groep om verduurzaming te stimuleren en het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen.

Tot 200 miljard euro

De studie van DNB laat zien dat in een scenario waarin alle woningen en gebouwen in Nederland gebruik zouden maken van een individuele warmtepomp, de totale investering door eigenaren kan oplopen tot bijna €200 miljard. Huiseigenaren zouden in dit scenario gemiddeld bijna €24.000 moeten investeren om hun woning aardgasvrij te maken. Voor een particuliere huurwoning bedragen de kosten €20.000 en voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie €14.000.

Onzekere toekomst

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen kunnen de risico’s va de energietransitie nog slecht inschatten door een gebrek aan data en onduidelijkheid over toekomstig klimaatbeleid. Via een verandering waarbij de belasting op gas verhoogd wordt en gelijktijdig de belasting op elektriciteit wordt verlaagd, is de verwachting dat verduurzaming sneller rendabel kan worden.